Ukończenie Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej pozwala mi na posługiwanie się od 1992 roku tytułem inżyniera. Ale doświadczenia zawodowe, związane z zarządzaniem firmami budowlanymi, w których byłem współudziałowcem i Prezesem Zarządu, znacznie wykraczają poza ramy opisujące działalność inżynierską. Są to doświadczenia Inżyniera Menedżera. Dwadzieścia lat kariery zawodowej, związanej z bezpośrednią realizacją inwestycji budowlanych, to przede wszystkim doświadczenia w zarządzaniu przedsięwzięciem, zasobami ludzkimi, wiedzą techniczną, jakością, relacjami z klientami oraz ryzykiem i sporami.
Natomiast skuteczne pozyskanie i późniejsze wykonanie wraz z rozliczeniem kontraktów opartych o Warunki Kontraktowe (FIDIC) oraz działalność w Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR są podstawą mojej działalności w roli niezależnego Inżyniera Konsultanta (FIDIC). Zdobyta wiedza i wysokie kwalifikacje - między innymi z dziedziny zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, czy alternatywnych metod rozstrzygania sporów - spowodowały, że jednym z nielicznej grupy ekspertów i rozjemców z listy SIDiR oraz arbitrem wpisanym na listę Sądu Arbitrażowego przy SIDiR.
Doradzam zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, pamiętając o panujących w naszej grupie zawodowej zasadach moralnych, opartych o uczciwość zawodową, bezstronność, słuszność i sprawiedliwość. W trakcie świadczenia usług w charakterze Inżyniera Konsultanta stale pamiętam o konsekwencjach swojej działalności i wpływie podejmowanych przez mnie decyzji na stosunki panujące pomiędzy moimi klientami i pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Staram się sprostać wymaganiom najwyższych standardów w świadczeniu usług konsultingowych poprzez stałe podwyższanie zawodowych kwalifikacji.
Wspieram moich Klientów w sprawach dotyczących postępowań przetargowych, ofertowania, realizacji robot oraz rozliczeń i ewentualnych sporów - zarówno zamówień publicznych, jak i komercyjnych. Działam na podstawie zleceń dotyczących konsultacji poszczególnych zdarzeń na każdym z tych etapów, a także kompleksowej obsługi Klienta, zawsze pamiętając o jego nadrzędnym interesie oraz ramach prawnych, w jakich się obracam.