Biuletyny:
  • Rola Inżyniera Kontraktu w zapobieganiu sporów w trakcie realizacji umów o roboty budowlane w zamówieniach publicznych opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC - pobierz pdf  
  • Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - pobierz pdf  
  • Tsunami sporów przed nami czy raczej już nad nami? - pobierz pdf  
  • Sztuka budowania w kilku aktach - pobierz pdf  
  • FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów? - pobierz pdf  
  • Po pierwsze - zrozumieć prawo część 2 - pobierz pdf  
  • Po pierwsze - zrozumieć prawo - pobierz pdf  
  • Żółty FIDIC „Zaprojektuj i wykonaj" wyzwaniem w branży renowacji bezwykopowych przewodów insfrastruktury podziemnej - pobierz pdf  
  • Żółty FIDIC „Zaprojektuj i wykonaj" wyzwaniem w branży renowacji bezwykopowych przewodów insfrastruktury podziemnej - pobierz pdf